De ce folosim datele dumneavoastră cu caracter personal?

Bumbacel va utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă administra contul („Contul meu”), inclusiv colectarea de consimțăminte, identificarea și certificarea identității utilizatorului contului, prevenirea accesului și utilizării neautorizate, restricționarea utilizării de către minori, comunicarea de avize și notificări, luarea de măsuri împotriva utilizării necorespunzătoare a contului, pedepsirea încălcării condițiilor de utilizare și gestionarea retragerilor consimțământului. De asemenea, vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă oferi o experiență online personalizată și pentru a vă pune la dispoziție instantaneu informații privind achizițiile.

Bumbacel va utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă administra contul („Contul meu”), inclusiv colectarea de consimțăminte, identificarea și certificarea identității utilizatorului contului, prevenirea accesului și utilizării neautorizate, restricționarea utilizării de către minori, comunicarea de avize și notificări, luarea de măsuri împotriva utilizării necorespunzătoare a contului, pedepsirea încălcării condițiilor de utilizare și gestionarea retragerilor consimțământului. De asemenea, vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă oferi o experiență online personalizată și pentru a vă pune la dispoziție instantaneu informații privind achizițiile.

Nu vom folosi mai multe date decât este necesar pentru a vă oferi toate avantajele asociate unui cont. Acest lucru înseamnă că vom utiliza datele cu caracter personal obținute direct de la dumneavoastră doar atunci când v-ați înregistrat pentru un cont.

Pentru a face experiența și mai relevantă pentru dumneavoastră, putem personaliza conținutul înainte de a-l afișa pe baza a ceea ce știm (sau percepem că știm) despre interesele și preferințele dumneavoastră. Dacă, în calitate de deținător al unui cont Bumbacel, v-ați înscris pentru a primi reclame și promoții, promoțiile și ofertele dumneavoastră se vor baza pe datele dumneavoastră de profil, pe cumpărături și pe istoricul navigării pe web. Personalizarea se realizează prin analiza și prezicerea aspectelor referitoare la interesele, preferințele, comportamentul dumneavoastră etc., prin utilizarea unei combinații de date cu caracter personal obținute de la dumneavoastră sau de la terți.

Putem folosi, de asemenea, datele cu caracter personal primite de la cookie-uri web, pixeli, plug-in-uri sau alte tehnologii de urmărire web pentru aceleași obiective.

Pentru a afla mai multe despre utilizarea unei astfel de tehnologii, vă rugăm să citiți secțiunea specifică despre cookie-uri din această Notificare de confidențialitate.

De ce folosim datele dumneavoastră cu caracter personal?

Nu folosim mai multe date decât este necesar pentru a vă oferi toate avantajele aferente unui cont. Acest lucru înseamnă că vom utiliza datele cu caracter personal obținute direct de la dumneavoastră doar atunci când v-ați înregistrat pentru un astfel de cont.

Pentru a-l face și mai relevant pentru dumneavoastră, personalizăm conținutul înainte de a-l afișa pe baza a ceea ce știm (sau percepem că știm) despre interesele și preferințele dumneavoastră. Personalizarea se realizează prin analiza și prezicerea aspectelor referitoare la interese, preferințe, comportament etc., prin utilizarea unei combinații de date derivate din comenzile de cumpărare anterioare și din date recuperate prin cookie-uri și alte tehnologii de urmărire.

Puteți citi mai multe despre Cookie-uri în secțiunea aferentă din această Notificare de confidențialitate.

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele cu caracter personal sunt, de asemenea, partajate cu furnizorii care îndeplinesc anumite sarcini în numele nostru, cum ar fi analiza datelor și crearea de conținut de marketing. Bumbacel este întotdeauna pe deplin responsabil pentru furnizorii săi.

Din când în când, putem partaja date cu caracter personal cu terți independenți, cum ar fi comunicarea electronică pentru trimiterea de mesaje și notificări sau contactarea dumneavoastră pentru orice alt motiv. Vă rugăm să rețineți că mulți dintre acești terți beneficiari au un drept sau o obligație independentă de a vă procesa datele personale în nume propriu.

Cu excepția celor menționate în mod explicit aici, nu transmitem, nu vindem către terți și nu facem schimb de date cu caracter personal cu terți.

Care este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?

Prelucrarea datelor personale pentru contul dvs. se bazează pe consimțământul dvs. atunci când creați contul dvs. Bumbacel.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă furniza o experiență online personalizată, cum ar fi recomandări de produse se bazează pe interesul nostru legitim.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră:

Aveți, în orice moment, dreptul de a vă închide contul prin retragerea consimțământului. Dacă decideți să vă retrageți consimțământul, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal va înceta imediat. Nu veți mai putea obține avantajele aferente calității de utilizator al unui cont Bumbacel.

Cum să vă retrageți consimțământul?

Vă puteți retrage consimțământul fie dumneavoastră personal, gestionând setările contului dumneavoastră în Contul meu.

Pentru cât timp vă păstrăm datele?

Vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai mult decât este necesar pentru a vă pune la dispoziție contul.

Datele cu caracter personal colectate și utilizate exclusiv în scopul furnizării unui cont Bumbacel vor fi șterse la închiderea contului.

Cu toate acestea, putem continua să păstrăm și să folosim datele dumneavoastră dacă avem obligații restante față de dumneavoastră sau dacă, din orice alte motive, este împiedicată ștergerea, de exemplu, dacă aveți o comandă deschisă sau o datorie restantă.